نرگس محمدی در آستانه سالگرد انقلاب زن، زندگی، آزادی

جنبش انقلابی زن ،زندگی آزادی نشان از اقتدار معترض دارد و مسقط "مشروعیت و اقتدار حکومت دینی استبدادی است. کشته شدن مهسا جنبش انقلابی زن زندگی آزادی و سالگرد با شکوهش تداوم آن را رقم خواهد زد

Continue Readingنرگس محمدی در آستانه سالگرد انقلاب زن، زندگی، آزادی