پدر جاویدنام مهساامینی: توماج در قلب تک تک ما است

امجد امینی، پدر جاویدنام ژینا (مهسا) امینی در واکنش به صدور حکم اعدام توماج صالحی، هنرمند و زندانی سیاسی، در حساب کاربری خود نوشت:

Continue Readingپدر جاویدنام مهساامینی: توماج در قلب تک تک ما است