نرگس محمدی: زمان جرم انگاری آپارتاید جنسیتی فرارسیده است

.نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل، از سازمان ملل خواسته است تا در مورد آپارتاید جنسیتی در ایران اقدام کند. این فعال حقوق بشر زندانی عنوان کرده است: ما برای توقف این سرکوب غیرانسانی و ناامن به اقدامات فوری نیاز داریم

Continue Readingنرگس محمدی: زمان جرم انگاری آپارتاید جنسیتی فرارسیده است

نرگس محمدی به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران احضار شده است

نرگس محمدی، فعال حقوق‌بشر و برنده جایزه صلح نوبل، که هم‌اکنون در زندان اوین محبوس است ابلاغیه‌ای دریافت کرده که بر اساس آن

Continue Readingنرگس محمدی به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران احضار شده است

نرگس محمدی در آستانه سالگرد انقلاب زن، زندگی، آزادی

جنبش انقلابی زن ،زندگی آزادی نشان از اقتدار معترض دارد و مسقط "مشروعیت و اقتدار حکومت دینی استبدادی است. کشته شدن مهسا جنبش انقلابی زن زندگی آزادی و سالگرد با شکوهش تداوم آن را رقم خواهد زد

Continue Readingنرگس محمدی در آستانه سالگرد انقلاب زن، زندگی، آزادی