زندان و شلاق برای هشت شهروند برای حضور بر مزار مهرشاد شهیدی‌نژاد

عدالت به سبک جمهوری اسلامی/۵۴ سال زندان و حدود ششصد ضربه شلاق برای هشت شهروند برای حضور بر مزار مهرشاد شهیدی‌نژاد حسین رضایی و محمدرضا کارگر پیشه‌مقدم، دو وکیل دادگستری…

Continue Readingزندان و شلاق برای هشت شهروند برای حضور بر مزار مهرشاد شهیدی‌نژاد