شمار اعدام‌شدگان جریان انقلاب به هشت نفر رسید

شمار اعدام‌شدگان جریان انقلاب به هشت نفر رسید.از آغاز انقلاب "زن، زندگی، آزادی" تاکنون هشت تن از بازداشت‌شدگان اعدام شدند

Continue Readingشمار اعدام‌شدگان جریان انقلاب به هشت نفر رسید