تفهیم اتهام یک روزنامه‌نگار در دادسرای بجنورد

نسرین حسنی، روزنامه‌نگار روز گذشته برای تفهیم اتهام در شعبه‌ پنجم بازپرسی دادسرای بجنورد حاضر شد. اتهامات وی در پرونده‌ جدید، "تبلیغ علیه نظام،

Continue Readingتفهیم اتهام یک روزنامه‌نگار در دادسرای بجنورد