محرومیت‌های سنگین برای 4 دانشجوی دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران

مطهره گونه‌ای، دبیر سیاسی سابق انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران بنابر رای کمیته مرکزی وزارت بهداشت به ۲۴ماه تعلیق از تحصیل

Continue Readingمحرومیت‌های سنگین برای 4 دانشجوی دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران