خانواده جاویدنام ابوالفضل آدینه‌زاده به تبلیغ علیه نظام متهم شدند

خسرو علیکردی، وکیل دادگستری با انتشار مطلبی در اینستاگرام از متهم شدن خانواده جاویدنام ابوالفضل آدینه‌زاده به اتهام تبلیغ علیه نظام

Continue Readingخانواده جاویدنام ابوالفضل آدینه‌زاده به تبلیغ علیه نظام متهم شدند