عاطفه رنگریز بازداشت و به زندان سمنان منتقل شد

عاطفه رنگریز، نویسنده، مترجم، فعال مدنی روز یکشنبه نوزدهم شهریور ماه توسط مزدوران خامنه‌ای بازداشت و به زندان سمنان منتقل شده است.

Continue Readingعاطفه رنگریز بازداشت و به زندان سمنان منتقل شد