محرومیت از تحصیل یک دانشجوی دیگر و اجرای حکم بدون ابلاغ رسمی

سارا مددی، دانشجوی کارشناسی رشته سینما دانشگاه سوره، با اتهام عدم رعایت ضوابط پوشش(مقنعه!) به دو ترم محرومیت از تحصیل با احتساب سنوات محکوم شد

Continue Readingمحرومیت از تحصیل یک دانشجوی دیگر و اجرای حکم بدون ابلاغ رسمی