حکم اعدام رضا رسایی در دیوان عالی کشور تایید شد

مجموعه حقوقی دادبان اعلام کرد که شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور در ایران حکم اعدام صادره علیه رضا رسایی را تایید کرد

Continue Readingحکم اعدام رضا رسایی در دیوان عالی کشور تایید شد