توماج صالحی: ۶ ماه دندان درد و هفته ها بی خوابی و تب و لرز داشتم

توماج صالحی، خواننده زندانی، در پیامی از زندان، اظهارات رزا اعتماد انصاری، وکیل خود، درباره رسیدگی‌های پزشکی به

Continue Readingتوماج صالحی: ۶ ماه دندان درد و هفته ها بی خوابی و تب و لرز داشتم