بهفرلاله زاری و رضوانه احمدخان بیگی، در مجموع به ده سال حبس تعزیری محکوم شدند

#بهفر_لاله_زاری و #رضوانه_احمد_خان_بیگی، فعال مدنی در مجموع به ده سال حبس تعزیری محکوم شدند. این حکم

Continue Readingبهفرلاله زاری و رضوانه احمدخان بیگی، در مجموع به ده سال حبس تعزیری محکوم شدند