احضار و بازداشت چند روزنامه‌نگار در روزهای گذشته

#فدارسیون_بین‌المللی_روزنامه‌نگاران از احضار و بازداشت چند #روزنامه‌نگار در روزهای گذشته خبر داده است

Continue Readingاحضار و بازداشت چند روزنامه‌نگار در روزهای گذشته