اسدالله فخیمی و حوری خانپور به هشت سال حبس محکوم شدند

"اسدالله فخیمی" و "حوری خانپور"، زوج فعال مدنی و حقوق بشری از سوی شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب به اتهام "تبلیغ علیه نظام" و "اجتماع و تبانی

Continue Readingاسدالله فخیمی و حوری خانپور به هشت سال حبس محکوم شدند