پدر جاویدنام مهساامینی: توماج در قلب تک تک ما است

پدر جاویدنام ژینا امینی: توماج در قلب تک تک ما است

امجد امینی، پدر جاویدنام ژینا (مهسا) امینی در واکنش به صدور حکم اعدام توماج صالحی، هنرمند و زندانی سیاسی، در حساب کاربری خود نوشت:

خبر (حکم) اعدام توماج، دل تمام مردم ایران را لرزاند، توماج جوانی است مردمی، که با حمایت ملتش در قلب تک تک ما ایرانی‌هاست. توماج را اعدام نکنید؛ زخم مردم را تازه نکنید. مردم ایران و جهان، هنوز مرگ مهسا و مهساها را از یاد نبرده‌اند.