پابند الکترونیکی

این تصویر دکتر عبدالرزاق امیری دبیر ادبیات ناحیه یک شیراز است,

ایشون بعد از فراخوان های تحصن رتبه بندی دوسال به زندان محکوم شد…البته در خانه و با پابندی که تا هزار متر بیشتر نمی تونه از منزلش دور بشه.‌‌‌..جالبتر این که ماهی ۶۰۰ تومن بابت استفاده از دستگاه از حقوقش کم میشه و پنج میلیون بابت ضمانت نگهداری از دستگاه ازش گرفتن….دردی شبیه خنده بغضی شبیه درد…

یکی دیگر از نشانه های یک حکومت دیگتاتوری تمامیت خواه.