وکیل جاویدنام محمد قبادلو: حکم “قصاص” مخفیانه صادر شده است

وکیل جاویدنام محمد قبادلو: حکم “قصاص” مخفیانه صادر شده است

امیر رئیسیان، وکیل جاویدنام محمد قبادلو با واکنش نسبت به ادعای تازه پایگاه رسمی دروغ‌رسانی دستگاه  قضایی جمهوری اسلامی اعلام کرد: “این حکم هرگز با ما ابلاغ نشده است.”

وی این واکنش را نسبت به دستگاه  قضایی جمهوری اسلامی نشان داده که با نشان دادن تصویری، مدعی انتشار حکم اعدام (قصاص) شعبه ٣٩ دیوان عالی شده است.

امیر رئیسیان در ادامه تاکید کرد صدور این حکم هرگز به اطلاع جاویدنام محمد قبادلو و خانواده وی نرسیده است.

این وکیل دادگستری در ادامه نوشت: “شعبه ٣٩ صادرکننده رای فرجامی بوده است! چطور میتواند مجددا در پرونده اظهارنظر ماهیتی کند؟!”.