نرگس محمدی: زمان جرم انگاری آپارتاید جنسیتی فرارسیده است

نرگس محمدی: زمان جرم انگاری آپارتاید جنسیتی فرارسیده است

نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل، از سازمان ملل خواسته است تا در مورد آپارتاید جنسیتی در ایران اقدام کند.

این فعال حقوق بشر زندانی عنوان کرده است: ما برای توقف این سرکوب غیرانسانی و ناامن به اقدامات فوری نیاز داریم.

جرم انگاری جنسیت و آپارتاید جنسی، ارائه تعریف حقوقی دقیق تر در قوانین بین المللی، صدور بیانیه هایی در محکومیت نظام آپارتاید جنسیتی در ایران و افغانستان، انعکاس تجربیات و روایت های زنانی که بیش از پیش در معرض این استبداد مخرب قرار می گیرند، حمایت از نهادهای مدنی زنان در ایران و جوامع افغانی و حمایت و حمایت از مدافعان حقوق زنان سرکوب شده توسط رژیم ها از جمله اقدامات ضروری است.

تنها چیزی که نیاز داریم اصلاح پیش نویس پیمان جنایات علیه بشریت در سازمان ملل است تا آپارتاید جنسی و جنسی را در بر گیرد. مسیر سختی نیست و دست یافتنی است. زنان در ایران و افغانستان در انتظار توجه و اقدام فوری سازمان ملل برای آنچه اجتناب ناپذیر شده است.

نوزده قانون تقویت کننده نابرابری جنسیتی در ایران وجود دارد.

یک. گذرنامه و ممنوعیت سفر؛ زنان در ایران برای دریافت گذرنامه و سفر به خارج از کشور که توسط پدر یا شوهر کنترل می شود، نیاز به اجازه سرپرست قانونی دارند.

دو. کتاب درسی مجزا؛ هدف قانون پیشنهادی تفکیک کتاب‌های درسی بر اساس جنسیت، تقویت نقش‌های سنتی برای زنان است.

سه. اعدام برای زنان؛ مردان می توانند چندین همسر داشته باشند، اما زنان متاهل به دلیل روابط خارج از ازدواج اعدام می شوند.

چهار. ازدواج های زیر سن قانونی؛ اجازه ازدواج قبل از رسیدن به سن قانونی در صورت صلاحدید پدر یا جد پدری مانعی ندارد.

پنج. ممنوعیت ورزشگاه؛ زنان در ایران بیش از چهار دهه است که از ورود به استادیوم‌های ورزشی منع شده‌اند، در حالی که تسهیلات اخیر برابر با حقوق مردان نیست.

شش. حجاب اجباری برای کودکان شش ساله؛ سن قانونی تکلیف شرعی در ایران برای دختران ۹ سال است و حجاب اجباری از سن شش سالگی در مدارس اجرا می شود.

هفت. شلاق برای زنان؛ عدم رعایت قوانین حجاب اجباری مذهبی در ایران می تواند تا ۷۴ ضربه شلاق برای زنان در پی داشته باشد.

زمان جرم انگاری آپارتاید جنسی و جنسی فرا رسیده است. زمان برخاستن و ایستادن است.