نرگس محمدی در آستانه سالگرد انقلاب زن، زندگی، آزادی

نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین با انتشار نامه‌ای از زندان در آستانه سالگرد انقلاب زن، زندگی، آزادی نوشت:

جنبش انقلابی زن ،زندگی آزادی نشان از اقتدار معترض دارد و مسقط “مشروعیت و اقتدار حکومت دینی استبدادی است.

کشته شدن مهسا جنبش انقلابی زن زندگی آزادی و سالگرد با شکوهش تداوم آن را رقم خواهد زد.

یکسال گذشت. کشتار و اعدام جوانان در خیابان و در زندان و بازداشت و شکنجه و حبس زنان و مردان گرچه ملتی را به اندوه نشانده اما حکومت را با فلاکت، انزجار و تزلزل هراس آلودی مواجه کرده است.

تشدید سرکوب حکومت نه از سر اوج قدرت که از حضیض ذلت است و زنان به عنوان رادیکالترین نیروی جنبش ستم فشرده شده ۴۴ ساله حکومت دینی را با قدرتی چند برابر بر سرش کوبیده‌اند.

حکومت گرچه خیابان را با سرکوب خشونت بار از تظاهرات گسترده خلوت کرده اما نتوانسته خیابان را از آن خود کند. با گسترش” قدرت امتناع زنان خیابان ، صحن اعتراض” و” امتناع “با شکوه مردم و حوزه فلاکت حکومت شده است.

مزار کشته‌شدگان، محفل سربلندان و زندانها، قلعه‌های برافراشته مبارزان شده و صدای یراحی و توماج و یاسین در شهر طنین افکنده و رویدادهای فرهنگی و اجتماعی به مصادره مردم درآمده است.

چه فلاکتی بیش از این برای حکومت دینی که رویداد مذهبی و نوحه خوانی هم تیری بر قلب و هراسی بر پیکر بی جانش شده است گوناگونی و گسترش تاکتیک های جنبش انقلابی بار حوزه اعتراضی خیابان را بر دوش می کشد تا با تداوم حیات واقعی جنبش در بزنگاه نزدیک خیابان را به تسخیر مردم درآورد و ایده سترگ گذار از استبداد دینی را محقق کند.

واقعیت این است که گسترش حوزه‌های سرکوب به قدرت‌یابی و گسترش حوزه های اعتراض انجامیده و حکومت بیش از پیش در باتلاق عدم مشروعیت فرو رفته است.

ما ارده کرده‌ایم تا تحقق دموکراسی آزادی و برابری از پا ننشینیم. اراده ما مبتنی بر آگاهی ماست و جانبخش شجاعت و شهامتی است که پیروزی را رقم خواهد زد.

روز ۲۵ شهریور، روز ثبت ظلم حکومت استبدادي دینی علیه زنان ایران است. این روز در کنار پدر و مادر مهسا و دست در صدای فریاد اعتراض انقلابی باشیم و همه مان با هر امکان و نشان در هر صحن و خیابان نمایش اعتراض باشیم.

ایستادگی مقاومت و شجاعت ما نشان از پیروزی ماست. پیروزی نهایی قطعی است.