محمد قبادلو اعدام شد

محمد قبادلو اعدام شد.

با وجود همه تلاش‌های صورت گرفته و اعتراضات جهانی و با وجود اعتراضات وکیل پرونده مبنی بر وجود نواقص فاحش در دادرسی، اما  جمهوری اسلامی، «محمد قبادلو» را همزمان با اذان صبح، ساعتی پیش در زندان قزل حصار کرج اعدام کردند.

محمد قبادلو از معترضان دستگیرشده در جریان قیام زن، زندگی، آزادی بامداد امروز در زندان قزلحصار اعدام شد. او هشتمین معترض اعدام ‏‌شده‌ی جنبش ژینا است.

اذان صبح شما که منادی مرگ جوانان وطن است.