محرومیت از تحصیل یک دانشجوی دیگر و اجرای حکم بدون ابلاغ رسمی

محرومیت از تحصیل یک دانشجوی دیگر و اجرای حکم بدون ابلاغ رسمی

سارا مددی، دانشجوی کارشناسی رشته سینما دانشگاه سوره، با اتهام عدم رعایت ضوابط پوشش(مقنعه!) به دو ترم محرومیت از تحصیل با احتساب سنوات محکوم شد.

این در حالی است روند قانونی تشکیل پرونده و ابلاغ رسمی حکم به او سپری نشده است.

این دانشجو پیشتر در بهمن ماه گذشته  به تغییر محل تحصیل محکوم شد که با امضای تعهدنامه، این حکم به حالت تعلیق درآمد.

حال که این دانشجو در آستانه فارغ‌التحصیلی است و تنها دفاع از پروژه کارشناسی وی باقی مانده است، دانشگاه بدون احضاریه، جلسه تفهیم اتهام و اخذ دفاعیات، دسترسی این دانشجو را به سامانه آموزشی قطع کرده است.

مسئولان دانشگاه در پاسخ به پیگیری‌های وی، به صورت شفاهی اتهام و حکم خانم مددی را ابلاغ کرده اند.