محرومیت‌های سنگین برای 4 دانشجوی دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران اعلام کرد:

مطهره گونه‌ای، دبیر سیاسی سابق انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران بنابر رای کمیته مرکزی وزارت بهداشت به ۲۴ماه تعلیق از تحصیل و تغییر محل تحصیل از دانشگاه علوم پزشکی تهران به دانشگاه علوم پزشکی اردبیل محکوم شد.

مهدی هادیزاده دبیر رسانه اسبق انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران بنابر رای کمیته مرکزی وزارت بهداشت به ۱۲ماه تعلیق از تحصیل و تغییر محل تحصیل از دانشگاه علوم پزشکی تهران به دانشگاه علوم پزشکی اردبیل محکوم شد.

سید کیان بنی‌هاشمی قائم مقام سابق انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران بنابر رای شورای بدوی انضباطی دانشگاه تهران به محرومیت از تحصیل به مدت 2.5سال با احتساب سنوات محکوم شد.

فاطمه غریبی دبیر آموزش اسبق انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران بنابر رای شورای بدوی انضباطی دانشگاه تهران به محرومیت از تحصیل به مدت 2.5سال با احتساب سنوات محکوم شد.