غزاله زارع به سه سال حبس محکوم شد

غزاله زارع به سه سال حبس محکوم شد

غزاله زارع، فعالین حقوق کودکان کار توسط دستگاه  قضایی جمهوری اسلامی به سه سال حبس تعزیری و مجازات‌های تکمیلی محکوم شد.

حکم حبس این فعال حقوق کودکان توسط شعبه دوم دادگاه انقلاب خرم‌آباد و بابت اتهاماتی شامل “تبلیغ علیه جمهوری اسلامی” و “تشکیل گروه و دسته‌جات با هدف بر هم زدن امنیت” صادر شده است.

از این مدت حبس، دو سال زندان تعزیری بر اساس قانون تجمیع احکام برای غزاله زارع قابل اجرا است.

وی همچنین، به عنوان مجازات تکمیلی به حضور در پنج جلسه کارگاه تحلیل کتاب تحت عنوان “بازی نامحدود” محکوم شده است.

غزاله زارع چهار مرداد ماه سال جاری از سوی اداره  اطلاعات بازداشت و پس از یک ماه بازداشت با وثیقه و به صورت موقت آزاد شد.