دو مادر در دادخواه دادگاهی شده‌اند

چند روز پیش دو مادر در دادخواه دادگاهی شده‌اند. جرمشان عضویت در گروه مادران دادخواه و فعالیت تبلیغی علیه نظام بوده است.

محبوبه رمضانی مادر پژمان قلی پور جوان ۱۸ ساله عاشق فوتبال در حکومت جمهوری اسلامی مجرم است اما آن سپاهی‌ای که با گلوله سینه فرزندش را شکافت پاداش قتل گرفته است. رحیمه یوسف‌زاده مادر نوید بهبودی که مدل بود و تنها ۲۳ سال داشت مجرم است اما آن قاضی‌ای که حکم قتل و اعدام جوان‌های بیگناه این سرزمین را داده است ارتقا درجه گرفته است. علی خامنه‌ای، ابراهیم رئیسی و محسنی اژه‌ای که عاملان تباهی و قتل و رنج میلیونها نفر از مردم بوده‌اند حاکمان مردم شده اند و حق را ناحق میکنند.

اینجا جمهوری اسلامی است و جنایتکاران حکمرانی میکنند. ما مردم اما اگر توپ و تانک نداریم اما همدیگر را داریم. صدای این مادران شویم و نگذاریم در سکوت فریادشان شنیده نشود.