بازداشت اعضای خانواده فاطمه سپهری

خسرو علیکُردی، وکیل دادگستری با انتشار مطلبی در حساب اینستاگرام از بازداشت سه تن از اعضای خانواده فاطمه سپهری توسط ماموران امنیتی خبر داد.

آقایان محمدحسین و حسین سپهری و همچنین همچنین حمیده مهدوی معین، برادران و دختر فاطمه سپهری بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شده‌اند.

تاکنون اطلاعی از محل نگهداری و وضعیت آنها در دسترس نیست.

فاطمه سپهری، زندانی سیاسی و از امضاکنندگان بیانیه استعفای خامنه‌ای روز گذشته در پی وخامت حال جسمانی از زندان به بیمارستان انتقال یافته است.