آرش مرادی درویش گنابادی هشت سال حبس محکوم شد

آرش مرادی، درویش گنابادی بازداشت‌شده، از سوی دادگاه انقلاب تهران به هشت سال حبس محکوم شد.

به گزارش سایت حقوق بشری هه‌نگاو، شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران اتهامات آقای مرادی را «تشویش اذهان عمومی»، «تبلیغ علیه نظام»، «توهین به مقدسات»، «توهین به رهبری و بنیانگذار جمهوری اسلامی» عنوان و او را در مجموع به هشت سال حبس محکوم کرده که سه سال آن قابل اجرا است.

او اسفند ۱۳۹۶ نیز در پی وقایع موسوم به «گلستان هفتم» بازداشت و به یک سال حبس محکوم و پس از پایان دوران محکومیت خود از زندان تهران بزرگ آزاد شده بود.

تجمع اعتراضی دراویش گنابادی معروف به «واقعه گلستان هفتم» در ۳۰ بهمن و اول اسفند ۱۳۹۶ در اطراف خانه نورعلی تابنده، قطب این سلسله، در خیابان گلستان هفتم واقع در منطقه پاسداران تهران با دخالت مأموران حکومتی به خشونت کشیده شد و بر اساس گزارش‌ها، بیش از ۴۰۰ درویش در این درگیری‌ها بازداشت شدند.